Úvodní stránka/Souhlas s předáním osobních údajů

Souhlas s předáním osobních údajů

dle čl. 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen společnosti VIPAPP, a.s., se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 053 07 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21789 (dále jen „VIPAPP a.s.“).

Udělením tohoto souhlasu souhlasím s tím, aby společnost VIPAPP a.s. předala mé osobní údaje v rozsahu: identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje vyplněné v tomto Poptávkovém formuláři, společnosti FG Financial Group a.s., se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 241 32 276, a to za účelem, aby mne mohla společnost FG Financial Group a.s. kontaktovat s nabídkou mnou poptávaného produktu, případně aby mi mohla zprostředkovat uzavření smlouvy na mnou poptávaný produkt.

Udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv zdarma odvolán. Odvolání je možné učinit písemným nebo elektronickým prohlášením, adresovaným společnosti VIPAPP a.s. na adresu sídla nebo na email info@vipapp.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před odvoláním.

Tento souhlas je udělen prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to pomocí webového formuláře.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial